Regels omtrent belastingen

Overweegt u uw medewerkers een kerstpakket te overhandigen? Voor ondernemers bestaat de mogelijkheid om deze kerstpakketten fiscaal af te schrijven zodat het aantrekkelijker wordt om, ondanks de moeilijke tijden op economisch gebied, uw medewerkers te verblijden met een presentje. De belastingdienst laat het (tot januari 2014) aan bedrijven zelf over van welke regeling zij gebruik willen maken.

De nieuwe regeling:

Kiest u voor de nieuwe regeling, dan is er sprake van de werkkostenregeling.

Met deze regeling breng je je pakket onder binnen de ‘vrij ruimte’, wat 1,4% is van het fiscale loon van alle werknemers. Indien het bedrag van alle vergoedingen lager is dan de vrije ruimte bent u geen eindheffing verschuldigd. Is het bedrag hoger wordt 80% eindheffing berekend.

Vanaf 1 januari 2014 is het verplicht van deze regeling gebruik te maken.

Rekenvoorbeeld nieuwe regeling:

Het totale fiscale loon van uw werknemers is €500.000,-. De vrije ruimte is dan €7.000 (1,4%).

U heeft 10 werknemers en geeft per werknemer €500,- uit aan overige vergoedingen en €70 aan het kerstpakket. Het totaal van de vergoedingen is dan €5700.

In dit geval blijft het totaal van de vergoedingen binnen de vrije ruimte en bent u dus geen belasting  verschuldigd.

De oude regeling:

Indien u kiest voor de oude regeling bepaalt de waarde van het kerstpakket de hoogte van de eindheffing.

- Voor kerstpakketten tot €70,- (in natura, inclusief BTW) is er sprake van een eindheffing van 20%.

- Voor kerstpakketten tussen de €70 en de €136 geldt een tarief tussen de 49,4% en 108,3%

- Kerstpakketten boven de €136 wordt volledig belast d.m.v. loonheffing.

Rekenvoorbeelden oude regeling

Voorbeeld 1:

Waarde kerstpakket is € 50

Eindheffing: € 50 + 20% = €60,-

Voorbeeld 2:

Waarde van het kerstpakket is € 100 en  het loon van de werknemer is € 20.000,-

Eindheffing: ( € 70 + 20% ) + (€ 30 + 72,2%) = € 135,66

Voorbeeld 3:

Waarde van het kerstpakket is €100 en het loon van de werknemer is € 15.000,-

Eindheffing: (€ 70 + 20%) + (€ 30 + 49,4%) = € 128,82